USLOVI KORIŠĆENJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Hvala Vam što koristite naš sajt http://puzzlesoftware.rs i druge sajtove u vlasništvu Kompanije, u daljem tekstu „Stranica“ ili „Sajt“ . Korišćenjem web sajta ili na drugi način prihvatanjem ovih uslova, pristajete na opšte uslove korišćenja sajta, i opšte uslove saradnje sa  našom kompanijom PUZZLE SOFTWARE DOO BEOGRAD-RAKOVICA, ul. Srpskih udarnih brigada 11, Beograd, PIB: 107849973, MB: 20882956 u daljem tekstu „Kompanija“. Vaš ugovorni odnos sa Kompanijom se zasniva na ovim uslovima korišćenja usluga kao i na eventualnoj ugovornoj bazi sa Kompanijom.

 

Naša kompanija vrši pružanje svojih usluga kako preko web sajta tako i lično, putem e maila, telefona ili drugim vidovima komunikacije u skladu sa dogovorom sa Korisnicima usluga.

Delatnost naše kompanije uključuje, ali se ne ograničava na: pisanje, menjanje, testiranje, dokumentovanje i održavanje softvera, pisanje programa na osnovu uputstva korisnika,   projektovanje strukture i sadržaja i/ili pisanje koda neophodnog za kreiranje i inplementacija: sistemskog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve), aplikativnog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve), baza podataka, veb stranica, prilagođavanje softvera, tj. modifikovanje i konfigurisanje postojeće aplikacije da bi se obezbedila njena funkcionalnost u okruženju klijentovog informacionog sistema. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Kompanija može vršiti i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, ili koje ne zahtevaju posebne dozvole.

Sadržaj stranice

 

Sadržaj stranice je u isključivom vlasništvu Kompanije, te svaku promenu, izmenu podataka, delova stranice i slično, Kompanija zadržava pravo da napravi bez prethodnog obaveštavanja Korisnika, te postavljanjem istih podataka na stranicu, oni postaju zvanični podaci kompanije.

Nije dozvoljeno kopiranje, korišćenje ili umnožavanje žigova, fotografija (pozadinskih i fotografija članova tima kao i svih drugih fotografija), dizajna stranice, ili dizajna njenih delova, a naročito tekstualnog sadržaja biografija, bloga i drugih, koji ima karakter autorskog dela, a o čemu ovim putem obaveštavamo sve korisnike sajta, bez izričite pismene saglasnosti Kompanije. Neovlašćeno korišćenje sadržaja Stranice podleže krivičnoj i obligaciono pravnoj odgovornosti.

Sadržaj stranice je zaštićen kao autorsko delo

„Copyright (c) < PUZZLE SOFTWARE DOO BEOGRAD >.“

Kompanija nije odgovorna za sadržaj niti validnost linkova ka drugim stranicama koje dozvoli i postavi na Stranici, momentom ulaska na link postavljen na stranici, a koji vodi na web adresu koja nije u vlasništvu Kompanije, prestaju sve obaveze Kompanije za njegov sadržaj. Stranica neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu i gubitke bilo direktno ili indirektno, a koji budu nastali pristupanjem stranicama koje nisu u njenoj svojini, preko linkova na Stranici. Kompanija sugeriše svim korisnicima da nakon pristupanja drugim stranicama, a preko naše Stranice pročitaju uslove korišćenja stranice kao i politiku privatnosti, kako bi izbegli eventualnu štetu.

Prava intelektualne svojine koja proističu iz korišćenja žiga drugih kompanija koje Kompanija dozvoljava i postavlja na svom sajtu su u isključivom vlasništvu tih kompanija, te ih Kompanija može postavljati isključivo uz dozvolu kompanija vlasnika prava intelektualne svojine. Samim tim, ne odgovara ni za sadržaj istih niti za obaveze prema drugim licima povodom ovih imovinskih prava kompanija.

Slanje upita

 

Kompanija omogućava potencijalnim budućim zaposlenima naše kompanije da putem online upita-forme „Career“ postave prijavu za radno mesto koje Kompanija nudi, odnosno pošalju svoj CV i kontakt informacije.

Kompanija garantuje da sve informacije koje dobije preko Career forme, ostaju u potpunosti dostupne samo zaposlenima Kompanije koji vrše evaluaciju prijava. Slanjem prijave na radno mesto i vašeg CV-a dajete pristanak na obradu podataka o ličnosti koji se nalaze u okviru CV-a. Pre slanja prijave klikom na dugme Prihvatam opšte uslove korišćenja i prikupljanja podataka o ličnosti konkludentno dajete saglasnost na obradu. Slanje prijave nije moguće ukoliko ne prihvatite ove Uslove.

Sva stručna pitanja vezana za prijave za radna mesta koja budu postavljena Kompaniji će se čuvati na mail serveru Kompanije, zaštićeni od pristupa drugih lica uobičajenim merama elektronske zaštite propisanih za e mail servis koji Kompanija bude koristila. Podaci o ličnosti prikupljeni na ovaj  način čuvaće se u skladu sa odredbama ovih uslova korišćenja koje se tiču načina obrade podataka o ličnosti.

Cookies i Google analitika

 

Ova internet stranica može koristiti „kolačiće“ radi poboljšanja usluga. Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Stranici u potpunosti je Vaša.

‘Kolačići’ (‘cookies’) su male datoteke koje Vaš internet pregledač čuva na disk prilikom posete naše Stranice. To omogućuje našoj Stranici da prepozna Vaš računar kada nas sledeći put posetite, kako bismo vam unapred ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg pretraživanja Stranice.

Korišćenjem ove internet Stranice dajete dozvolu i pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njene mogućnosti Vam mogu biti nedostupne.

Kolačići nisu usmereni na špijuniranje korisnika i ne prate sve što korisnik radi te nisu zlonamerni kod ili virus. Takođe, kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu sačuvati lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje.
Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti sačuvane – web stranice ne mogu pristupiti vašim ličnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Naša Stranica koristi Google Analyitics da bi nam pomogao da analiziramo korišćenje našeg sajta. Google Analytics iskorišćava kolačiće da prikupi osnovne log informacije sa interneta i informacije o ponašanju posetilaca našeg sajta u sklopu anonimne forme. Informacije koje prave kolačići o vašem korišćenju našeg sajta (u šta spada IP adresa) se prosleđuju Google-u. One se koriste da bi se sastavili statistički izveštaji o aktivnosti sajta da bi se procenilo korišćenje sajta od strane korisnika, to se radi da bi se se otkrio broj posetilaca različitih delova sajta da bi se dalje poboljšao sajt i bio efikasniji. Te informacije se sakupljaju na takav način da niko nije identifikovan i mi ne vršimo bilo kakav pokušaj da identifikujemo posetioce našeg sajta.

Kompanija na Stranici može koristiti vlastite kolačiće i Google Analytics kolačiće. U izuzetnom slučaju uz dozvolu Kompanije, na Stranici se mogu postavljati kolačići od strane trećih lica. Kompanija garantuje da u eventualnom korišćenju kolačića trećih lica neće zadirati u privatnost Korisnika niti će dozvoliti da isti sakupljaju bilo kakve lične podatke Korisnika.

Ukoliko se ne slažete sa našom politikom korišćenja kolačića iste možete isključiti preko opcija internet Pregledača. Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti kolačiće na vašem računaru. Postavke za kolačiće mogu se kontrolisati i konfigurisati u Vašem internet pregledaču izborom Alati-Opcije-Kolačići, što može varirati u zavisnosti od instaliranog pregledača.

Plaćanje i zaključivanje ugovora

 

Naš Sajt je isključivo prezentacione prirode. Prihvatanjem uslova korišćenja ne dajete pristanak za bilo kakva plaćanja prema Kompaniji niti Kompanija ima prava da zahteva bilo kakvu naknadu za korišćenje sajta.

Ugovorni odnos sa Kompanijom se zasniva na obostranu saglasnost nakon uspostavljenog kontakta i jasno utvrđenih prava i obaveza između ugovornih strana.

Izuzetno, Kompanija može postaviti opciju elektronskog plaćanja preko Sajta, s tim što je u obavezi u skladu sa pravilima elektronskog bankarstva da utvrdi i postavi Opšte uslove korišćenja e banking usluga. Davanjem pristanka na ove opšte uslove korišćenja, ne dajete pristanak na opšte uslove korišćenja e banking usluga.

Vrste, cene usluga, način vršenja usluga Kompanije, kao i metode plaćanja za iste Ugovorne strane sporazumno dogovaraju nakon inicijalnog kontakta sa Kompanijom te isto nije predmet ovih opštih uslova.

Mailing lista

 

Prilikom kontaktiranja i uspostavljanja saradnje sa našom Kompanijom preko e mail adrese Korisnik pruža informaciju o svojoj e mail adresi Kompaniji.

Kompanija zadržava pravo da upućuje povremene ponude ili obaveštenja putem elektronske pošte Korisnicima u skladu sa opravdanim interesom kompanije i Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne želi da prima ovakve poruke on može pismenim putem zahtevati od Kompanije da prekine slanje istih što je ona dužna učiniti u roku od 15 dana.

Korisnici usluga ovim uslovima korišćenja prihvataju da se u svrhu ispunjenja usluge kompanije njihovo ime, prezime, broj telefona, e mail i konkretno postavljeno pitanje mogu čuvati privremeno dok Kompanija bude pružala uslugu Klijentu, a radi kontakta sa klijentom odnosno radi ispunjenja ugovora sa Kompanijom.

Zabranjeno je:

 

-menjati, uklanjati, sadržaj sajta zaobilazeći mere zaštite

-korićenje prava intelektualne svojine i to žigove i druge znake, autorsko delo, dizajn, ideju, tehnologiju sajta i drugo pravo intelektualne svojine Kompanije u ličnu ili korist drugog lica

-korišćenje nepristojnih izraza, govora mržnje, pozivanje na bojkot kao i svih onih izraza koji nisu u skladu sa etikom kompanije u komunikaciji sa Kompanijom

-„spamovanje“, postavljanje uzastopnih pitanja te slanja bilo čega što može sadržati zlonamerne kodove viruse, crve, ili druge malvere koji mogu štetiti korisnicima sajta ili Kompaniji

Kompanija zadržava pravo da ne odgovori na ovakve zahteve ukoliko proceni da je reč o jednoj od zabranjenih aktivnosti usmerenih prema Sajtu ili Kompaniji.

Merodavno pravo

 

Za sve odredbe ovih opštih uslova koje se iz nekog razloga ne mogu primeniti u konkretnom slučaju, primeniće se odredbe koje u skladu sa smislom ovih opštih uslova kao i važećim zakonima Republike Srbije u obostranu korist klijenata i kompanije najbolje rešavaju postojeći problem.

U slučaju spora klijenti i kompanija su saglasni da će rešenje tražiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

Kompanija zadržava pravo da promeni ove opšte uslove u bilo koje vreme uz prethodno obaveštenje Korisnicima preko sajta Kompanije najkasnije u roku od 15 dana pre promene. Kompanija se obavezuje da promene uslova neće primenjivati retroaktivno. Ukoliko se korisnik ne složi sa novim uslovima u tom slučaju mora prestati da koristi naše usluge

U slučaju promene imena Kompanije ili web sajta važiće ovi uslovi korišćenja sve do donošenja izmena istih.

KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Mi smo posvećeni zaštiti vaših ličnih podataka i poštujemo važeće zakone o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i EU na koje smo kao država obavezani potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, posebno Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica vezano za obradu ličnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka i Uredbu 95/46/EZ (Opšta uredba EU o zaštiti podataka ili „GDPR“).

U ovoj informaciji Vas obaveštavamo o podacima o ličnosti koje naša kompanija prikuplja i koristi u svrhu zaključivanja ugovora, ispunjenja ugovora, prijavljivanja na radno mesto kao i u druge svrhe koje ćemo detaljno opisati.

Podatke o ličnosti naša Kompanija može prikupljati preko websajta naše Kompanije ili preko formulara, elektronske pošte ili usmeno datih podataka.

Podatke koje prikupimo od Vas dobijamo isključivo na osnovu zakonskih ovlašćenja propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, na osnovu uredbe GDPR ili na osnovu izričite dozvole klijenta od kojeg informacije prikupljamo.

Iako se Uredba GDPR odnosi samo na informacije prikupljene od strane korisnika sa teritorije EU ili firmi sa sedištem u EU, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije u kojem je inkorporisana i uredba GDPR važiće ista pravila i za državljane drugih zemalja. Odredbe GDPR će se primenjivati bez obzira na to da li se sama obrada podataka vrši u EU ili van. Kao mesto sedišta pravnog lica će se posmatrati sedište kao efikasno i stvarno obavljanje delatnosti pravnog lica kroz stabilne aranžmane bez obzira na pravnu formu privredog društva čl 22 GDPR.

Odgovorni rukovalac

Za rukovanje i prikupljanje podataka o ličnosti odgovorna je naša Kompanija, Puzzle Software doo Beograd,  ulica Srpskih udarnih brigada 11.

O podacima o ličnosti koje prikupljamo kao i o podnošenju žalbi i upita vezanih za prikupljanje podataka o ličnosti, možete nas kontaktirati na e mail:­­­__________________ osoba zadužena za rukovanje podacima o ličnosti u Kompaniji _________________.

Koje podatke prikupljamo i na koji način

 

Naša Kompanija od Vas u zavisnosti od karaktera poslovnog odnosa može prikupljati podatke na više načina:

Preko websajta

 

Samim pristupom preko stranice Kompanije i drugih stranica u vlasništvu kompanije ne prikupljamo podatke koje se konkretno odnose na vas i sa kojima bez drugih podataka o ličnosti možemo sa sigurnošću izvoditi konkretne zaključke o Vama. Sve podatke koje Kompanija prikuplja preko sajta sa druge strane mogu posredno dovesti do Vas i time se mogu smatrati podacima o ličnosti, pseudonimizovani podaci.

Osim ovih podataka preko websajta prikupljamo podatke koji ni na koji način ne mogu dovesti do direktne ili indirektne identifikacije Vas kao ličnosti, reč je dakle o agregiranim podacima svih korisnika sajta prikupljeni preko dodataka našeg websajta.

Našem websajtu možete pristupiti bez unošenja ličnih podataka (ime, prezime, adresa, grad, adresa e pošte), međutim čak i u ovom slučaju mi prikupljamo neke podatke o vašem ponašanju i pristupanju sajtu bez kojih vi ne možete koristiti pojedine funkcije našeg sajta.

 

Log fajlovi: Kada posetite ovaj Vebsajt, naš veb server automatski čuva naziv domena ili IP adresu računara sa kog potiče zahtev (obično računar vašeg provajdera za Internet pristup), uključujući datum, vreme i trajanje vaše posete, podstrane/URL adrese koje posećujete i informacije o aplikaciji(ama) i terminalu(ima) koje koristite za pregled naših stranica.

Kolačići: Da bi korisniku bilo što lakše da koristi naš Vebsajt, mi – kao i mnogi drugi Vebsajt operateri – koristimo kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju u vašem pretraživaču. Ovi fajlovi nam pomažu da prepoznamo određene želje naših posetilaca prilikom pretraživanja i da dizajniramo naš Vebsajt u skladu s tim. Većina kolačića koje koristimo su kolačići sesije. Oni se automatski brišu na kraju vaše posete. Međutim, koristimo i trajne kolačiće. Oni služe za poboljšanje korisničkog usmeravanja. Naši kolačići ne prikupljaju bilo kakve lične podatke i nisu pogodni da vas identifikuju Vebsajtovima trećih lica. Možete podesiti svoj pretraživač tako da vas obaveštava o postavljanju kolačića tako da korišćenje kolačića postane transparentno za vas. U principu, možete odbiti da prihvatite kolačiće podešavanjem svog pretraživača. Međutim, to može značiti da nećete moći da koristite sve funkcije Vebsajta.

Analiza Vebsajta pomoću Google Analytics: Na svom Vebsajtu koristimo Google Analytics, uslugu za veb analizu Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) da bismo kontinuirano poboljšavali naš Vebsajt. Google Analytics koristi kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i koji omogućavaju analizu korišćenja Vebsajta. Informacije koje generiše kolačić́ o vašem korišćenju ovog Vebsajta obično se šalju na Google server u Evropi (ili u državi članici Evropskog ekonomskog prostora) radi anonimizacije IP adrese, tako da se isključi lična referenca. Tek nakon anonimizacije IP adrese, skraćena IP adresa se prenosi na Google server u SAD i tamo se čuva. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti prebačena na Google server u SAD i skraćena tamo. Ovaj Vebsajt koristi Google Analytics sa ekstenzijom za anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. IP maskiranje). U naše ime, Google će koristiti prikupljene informacije da proceni vašu upotrebu Vebsajta, da sastavlja izveštaje o aktivnosti Vebsajta i da nam pruži druge usluge vezane za korišćenje Vebsajta. IP adresa koju vaš pretraživač prenosi u kontekstu Google Analytics se ne kombinuje sa drugim Google podacima. Možete odbiti upotrebu kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja u svom pretraživaču. Međutim, želeli bismo da istaknemo da u tom slučaju nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcije ovog Vebsajta. Takođe možete sprečiti Google da prikupi podatke koje generiše kolačić́ i koji se odnose na vaše korišćenje Vebsajta (uključujući i vašu IP adresu) i da Google obradi ove podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač dostupan na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Postavlja se kolačić za isključenje koji sprečava buduće prikupljanje vaših podataka kada posetite ovaj Vebsajt. Više informacija o zaštiti podataka u Google Analytics možete naći na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html i na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Taster za Twitter: Naš Vebsajt koristi tastere servisa Twitter. Ove tastere na raspolaganje stavlja Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD. Prepoznaju se po izrazima kao što su „Twitter“ ili „Follow“, u kombinaciji sa stilizovanom plavom pticom. Pomoću tastera moguće je deliti post ili stranicu ove ponude na Twitteru ili pratiti provajdera na Twitteru. Kada pristupite području našeg Vebsajta koje sadrži takav taster, vaš pretraživač uspostavi direktnu vezu sa Twitter serverima. Sadržaj tastera Twitter se prenosi direktno sa Twittera u vaš pretraživač. Zbog toga ne utičemo na količinu podataka koje Twitter prikuplja uz pomoć ovih priključaka i informišemo vas isključivo na osnovu informacija koje su nam dostupne. Nakon toga će se samo vaša IP adresa i URL našeg Vebsajta biti preneti kada se taster preuzme, ali se to neće koristiti za bilo koju drugu svrhu osim prikaza tastera. Dodatne informacije možete pronaći u deklaraciji o zaštiti podataka Twittera na http://twitter.com/privacy.

Društveni priključak za Facebook: Integrisali smo taster društvene mreže Facebook (1601 South Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD – facebook.com) na našem Vebsajtu. Facebook tastere možete prepoznati po Facebook logotipu ili tasteru „Like“.

Kao operater ovog Vebsajta, mi nemamo saznanja o sadržaju prenetih podataka ili načinu njihove upotrebe od strane Facebooka. Ne znamo kada ste kliknuli na koji taster. Za više informacija o tome kako Facebook koristi vaše podatke, molimo pogledajte politiku privatnosti Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/update

Društveni priključak za XING: Integrisali smo na našem sajtu taster za društvenu mrežu XING: XING SE Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany, kojeg možete prepoznati po logotipu ili tasteru „X“.

Kao operater ovog sajta mi nemamo saznanja o sadržaju prenetih podataka ili načinu njihove upotrebe od strane XING SE. Ne znamo kada ste kliknuli na koji taster niti se možemo smatrati odgovornim za linkove postavljene od strane treće strane u skladu sa ovim uslovima. Za više informacija o tome kako XING SE koristi i prikuplja vaše podatke posetite https://privacy.xing.com/en/privacy-policy/general-information

Društveni priključak za YOUTUBE i GOOGLE+:

Integrisali smo na našim sajtovima taster za društvenu mrežu YOUTUBE i GOOGLE+ Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, koju možete prepoznati po logotipu ili tasteru „YOUTUBE“ i „GOOGLE+“.

Kao operater ovog sajta mi nemamo saznanja o sadržaju prenetih podataka ili načinu njihove upotrebe od strane GOOGLE LLC. Ne znamo kada ste kliknuli na koji taster niti se možemo smatrati odgovornim za linkove postavljene od strane treće strane u skladu sa ovim uslovima. Za više informacija o tome kako YOUTUBE i GOOGLE+ koristi i prikuplja vaše podatke posetite

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Društveni priključak za LINKEDIN:

Integrisali smo na našem sajtu taster za društvenu mrežu LINKEDIN LinkedIn Corporation,Sunnyvale, CA 94085, USA, koju možete prepoznati po logotipu ili tasteru „IN“.

Kao operater ovog sajta mi nemamo saznanja o sadržaju prenetih podataka ili načinu njihove upotrebe od strane Linkedina. Ne znamo kada ste kliknuli na koji taster niti se možemo smatrati odgovornim za linkove postavljene od strane treće strane u skladu sa ovim uslovima. Za više informacija o tome kako LINKEDIN koristi i prikuplja vaše podatke posetite.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Mi takođe nudimo razne informacije i opcije konsultacija putem kontakt formulara na našem Vebsajtu. Podatke o ličnosti prikupljamo na osnovu odredbe člana 12 stav 1 tačka 1,2 i 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U zavisnosti od opcije koju izaberete, obrađujemo različite lične podatke:

a). Kontakt

Ako nas kontaktirate preko jednog od kanala navedenih na našoj veb stranici, obradićemo lične podatke sadržane u vašoj poruci i pribavljene od vas u skladu sa procesom i odgovoriti na vaš zahtev. Na vama je lično da odredite koje informacije nama pružate, Kompanija ne stvara obavezu unošenja određenih podataka o ličnosti, ali ne unošenjem osnovnih kontakt podataka nije moguće koristiti naše usluge, odnosno, ne možemo ostvariti kontakt sa vama. Pružanjem ovih podataka samoiicijativno vi dajete saglasnost za njihovu obradu, ali zadržavate i prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Sa druge strane Kompanija nije u obavezi da vaše podatke čuva i obrađuje već će to raditi samo ukoliko ima opravdani interes da to čini, kao i radi uspostavljanja saradnje, ili zaključivanja ugovora.

Javno dostupni podaci u registrima se ne smatraju podacima o ličnosti (npr. E mail adresa kompanije, telefon, adresa i drugo).

b). Informacije putem pošte/e-pošte

Ako ste tražili da se pošalje informativni materijal, obradićemo podatke koje unesete u kontakt formular, kao minimum vaše ime i prezime i detalje o načinu kontakta koji ste izabrali (pošta/ili e-pošta) za jednokratno slanje materijala koji ste tražili. Za ostale pružene podatke važiće prethodnonavedeno u tački a).

c). Konsultacije putem telefona

Ako ste tražili konsultacije putem telefona, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt formularu, kao minimum vaše ime i prezime, kao i broj telefona kako bismo pružili željene konsultacije preko telefona. Ove podatke Kompanija neće čuvati izuzev ukoliko postoji opravdani interes u skladu sa Zakonom.

d). Lične konsultacije

Ako ste tražili lične konsultacije, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt formularu, kao minimum vaše ime i prezime, kao i vaš broj telefona i/ili adresu e-pošte, da bismo vas kontaktirali da zakažemo sastanak za lične konsultacije.

e). Mailing lista

U skladu sa opštim uslovima korišćenja web sajtova u vlasništvu Kompanije možete se prijaviti na mailing listu Kompanije. Kompanija zadržava pravo da vaš e mail sačuva radi unošenja u mailing listu i slanja povremenih ponuda i informacija, a ukoliko postoji opravdani interes Kompanije i Klijenta za čuvanjem i unošenjem maila na mailing listu. Na mailing listu se možete priključiti i neposredno ostavljanjem kontakt maila na neposrednom susretu ili kontaktu sa Kompanijom (skupovima, sastancima i sl.) a kada Klijent sam da podatke o svom e mailu i isti unese na listu svojeručno nakon objašnjenja da će isti mail biti unet na mailing listu, odnosno, da saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Brisanje sa mailing liste je moguće u skladu sa opštim uslovima korišćenja sajtova.

Regrutovanje i slanje CV-a

Naša kompanija gotovo trajno ima potrebe za regrutovanjem novih talenata i zaposlenih na otvorenim radnim mestima u Kompaniji. Na stranici naše Kompanije možete pristupiti formularu za prijavu na otvorena radna mesta (https://puzzlesoftware.rs/career/) čijim ispunjavanjem šaljete prijavu na otvoreno radno mesto u našoj Kompaniji i postajete kandidat za popunjavanje istog. U legitimnom interesu i svrsi slanja upita preko formulara od Vas možemo zahtevati i lične podatke kao što su Ime i Prezime, i e mail adresa u svrhu kontaktiranja povodom prijave kao i vaš CV koji mora sadržati podatke koji se tiču ispunjenosti postavljenih uslova za radno mesto koje popunjavamo, a koji se uslovi mogu pročitati u opisu svakog konkretnog radnog mesta. Podatke o ličnosti prikupljamo na osnovu odredbe člana 12 stav 1 tačka 1,2 i 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Predmetne podatke o ličnosti prikupljamo isključivo u svrhu regrutovanja za traženo radno mesto, te se isti podaci nakon okončanog konkursa i odabira odgovarajućeg kandidata za otvoreno radno mesto brišu. U određenim situacijama Kompanija može zadržati poslati CV ukoliko postoje legitimna očekivanja da će u skorijem roku biti potrebno angažovanje dodatnih zaposlenih na predmetnom radnom mestu, a o kojoj činjenici će Kompanija obavestiti kandidata e mailom kao i o njegovim pravima da svoj CV iz baze podataka Kompanije bude izbrisan, kao i na činjenicu da može tražiti ispravku podataka i dopunu u svakom trenutku.

Kompanija ima obavezu da kandidata obavesti o rezultatima konkursa kao i o pristizanju njihovog CV-a u roku od ne duže od 30 dana od pristizanja CV-a ili okončanja konkursa.

Kompanija će prikupljati samo neophodne podatke za traženo radno mesto. O podacima koji se tiču osuđivanosti i drugim osetljivim podacima Kompanija će tražiti saglasnost kandidata pre prikupljanja istih.

Kompanija prikuplja podatke o ličosti u svrhu regrutovanja isključivo na načine dozvoljene u skladu sa GDPR-om. Ovo podrazumeva da kompanija može prikupiti podatke na osnovu ličnog upita kandidata preko sajta, e pošte ili drugim putem, ali i samoinicijativno putem društvenih mreža npr. Linkedin i to samo podatke koji su javno dostupni, te ako se iz online profila može zaključiti da je budući kandidat voljan da bude kontaktiran.

O svemu povodom baze podataka kandidata primenjivaće se zajedničke odredbe ove politike privatnosti.

Ostale svrhe obrade u skladu sa GDPR

Za koje svrhe i po kojoj zakonskoj osnovi obrađujemo vaše lične podatke?

 1. Mi obrađujemo lične podatke koji su možda sadržani u log fajlovima da bismo vam omogućili da koristite naš Vebsajt; ova obrada je zasnovana na članu 6, paragraf 1f) GDPR u svrhu našeg opravdanog interese za rad sa našim Vebsajtom.
 2. Mi podatke prikupljene korišćenjem kolačića i pseudonimizovane korisničke profile obrađujemo kako bismo vršili direktan marketing, istraživanje tržišta i dalje razvijali naše digitalne ponude na osnovu potreba korisnika zasnovano na članu 6 paragraf 1f) GDPR za svrhe našeg opravdanog interesa da analiziramo korišćenje našeg Vebsajta.
 3. Obrada ličnih podataka za rukovanje nekim od vaših zahteva putem jednog od kanala navedenih na našoj veb stranici, se obavlja u svakom slučaju u svrhu našeg legitimnog interesovanja za uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata na osnovu člana 6(1) f)GDPR. Ako se vaš zahtev odnosi na zaključivanje ugovora ili predugovorne radnje, vaši lični podaci će biti obrađeni u skladu sa članom 6 (1) b) GDPR.
 4. Mi podatke pružene radi korišćenja naših opcija za informacije i konsultacije obrađujemo kako bismo vama pružili izabranu opciju saradnje. Mi obrađujemo ove lične podatke na osnovu vaše saglasnosti i prema članu 6(1)a) GDPR. Imajte na umu da saglasnost možete povuci u bilo kom trenutku bez navođenja razloga što važi za budućnost tako što ćete nas jednostavno kontaktirati putem kanala za kontakt navedenih na prvoj strani ove Informacije o zaštiti podataka.
 5. Podatke u vezi sa vašim korišćenjem našeg Vebsajta možemo takođe obrađivati zbog poštovanja zakonskih obaveza kojima podležemo; ova obrada se zasniva na članu 6 stav 1c) GDPR
 6. U neophodnom obimu (pored obrade radi radnog odnosa ili pridržavanja zakonskih obaveza), mi obrađujemo lične podatke u svrhu naših opravdanih interesa ili opravdanih interesa trećeg lica zasnovano na članu 6 stav 1f) GDPR. Opravdani interes može uključivati:
 7. uspostavljanje ili odbranu od pravnih zahteva
 8. sprečavanje i istragu krivičnih dela
 9. upravljanje i dalje razvijanje našeg poslovanja, uključujući upravljanje rizikom

Dodatne informacije i obavezne informacije

Na pojedinim delovima sajta, formularima i obrascima za kontakt zvezdicom „ * “ ili tekstom „obavezni podaci“ su označeni obavezni podaci bez čijeg prikupljanja mi ne možemo da Vam omogućimo korišćenje pojedinih funkcija sajta ili pojedinih usluga naše Kompanije. Ako prikupljamo dodatne podatke od vas, obavestićemo vas da li je pružanje takvih informacija zasnovano na pravnoj ili ugovornoj obavezi ili je neophodno za izvršenje nekog ugovora. Mi obično kažemo koje informacije se mogu dati dobrovoljno i nisu zasnovane ni na zakonskoj ni na ugovornoj obavezi niti su neophodne u svrhu nekog sporazuma.

Svoj pristanak možete povući u bilo kom trenutku bez navođenja razloga sa efektom za budućnost tako što ćete nas jednostavno kontaktirati putem kanala za kontakt navedenih u ovim Informacijama o zaštiti podataka. Takođe ćete u svakoj poruci poslatoj e-poštom naći upustvo za unsubscribe sa mailing liste ukoliko ste uključeni ili ste se svojom voljom priključili mailing listi naše Kompanije.

Vaši podaci se obrađuju unutar naše Kompanije. U zavisnosti od vrste i potrebe za koje se podaci prikupljaju vaše podatke će obrađivati i koristiti pojedina odeljenja naše kompanije (npr. HR sektor, za prikupljanje CV-a i regrutovanje novih radnika) na osnovu internih pravila Kompanije i odluke rukovaoca. Na osnovu koncepta upravljanja ulogama/pravima, pristup ličnim podacima je ograničen na funkcije i obim potrebne za odgovarajuću svrhu obrade.

Automatizovana obrada podataka o ličnosti, „profilisanje“

U vezi sa radom naših Vebsajtova i naše Kompanije uopšte mi obično ne koristimo automatizovano odlučivanje (uključujući profilisanje) u smislu člana 22. GDRP. Ako u budućnosti budemo primenjivali takve procese, odvojeno ćemo vas obavestiti u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Iznošenje podataka van EU i SRBIJE

Podatke ne izvozimo van Kompanije niti u inostranstvo.

Određene podatke koje po svojoj prirodi nisu podaci o ličnosti, ali koje po svojoj sadržini i korelaciji sa drugim podacima mogu dovesti do konkretnog korisnika, pseudonimizovani podaci i jedinstveni identifikatori, mogu biti izvožene samo u vezi sa korišćenjem provajdera usluga radi pružanja usluga informacija o veb analizi. Informacije mogu biti prenete primaocima u tzv. „trećim zemljama“. Izraz „Treće zemlje“ znači zemlje izvan Evropske unije ili Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, gde se ne može lako pretpostaviti da postoji nivo zaštite podataka koji se može uporediti sa onim u Evropskoj uniji.

Ove informacije ne sadrže podatke o ličnosti, međutim ako prenete informacije kojim slučajem sadrže lične podatke, pre takvog prenosa mi obezbeđujemo da je u odgovarajućoj trećoj zemlji ili sa primaocem u trećoj zemlji garantovan odgovarajući nivo zaštite podataka ili pseudonimizujemo podatke u meri u kojoj se ne mogu pripisati konkretnoj osobi bez drugih jedinstvenih identifikatora.

Trajanje čuvanja podataka

Ukoliko nije drugačije određeno ovim uslovima mi podatke čuvamo sve dok postoji opravdani interes Kompanije da čuva podatke. Npr. Dok traje konkurs za pojedino radno mesto, do zaključenja ugovora ili tokom trajanja ugovora, tokom trajanja zaposlenja itd.

Određene podatke o ličnosti ili podatke koje mogu biti podaci o ličnosti u sladu sa GDPR možemo čuvati i bez opravdanog interesa ukoliko zakonske odredbe to nalažu.

Podatke koje o vama budemo prikupili mi možemo  obrisati i bez vaše inicijative ukoliko njihovo čuvanje za nas nije obavezno, te ukoliko ne postoji opravdani interes za čuvanje istih.

Prava lica na koja se podaci odnose

Pravo na pristup

Svako lice o kojem se podaci prikupljaju može da od Kompanije shodno članu 15 GDPR zahtevati pristup informacijama koje se o njemu prikupljaju, odnosno:

 • O svrsi obrade
 • O kategorijama podataka o ličnosti
 • O korisnicima podataka o ličnosti
 • O roku za čuvanje podataka
 • O pravu na pristup, brisanje, ograničenje obrade, prigovor
 • O pravu na pritužbu
 • O izvoru informacije ako se prikuplja od drugih lica
 • O automatizovanoj obradi i profilisanju
 • O drugim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Kompanija je u obavezi da ove podatke dostavi korisniku u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose može zahtevati ograničenje obrade iz sledećih razloga:

 • Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji rukovaocu podataka omogućava da proveri tačnost podataka o ličnosti;
 • Obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto toga traži ograničavanje njihove upotrebe;
 • Rukovaocu podataka više nisu potrebni podaci o ličnosti za potrebe obrade, ali ih lice na koje se podaci odnose traži uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva;
 • Lice na koje se podaci odnose je uložilo prigovor na obradu u skladu sa članom 21, stav 1. (GDPR) i još nije potvrđeno da li legitimni razlozi rukovaoca preovlađuju nad razlozima lica na koje se podaci odnose.

Pravo na brisanje „zaborav“

Svaki Korisnik može zahtevati da Kompanija obriše sve podatke o ličnosti koje je o njemu prikupila.

Brisanje podataka Korisnik može tražiti iz jednog od sledećih razloga:

-pоdаci о ličnоsti višе nisu nеоphоdni zа svrhе u kоје su prikuplјеni ili nа drugi nаčin оbrаđеni;

-licе nа kоје sе pоdаci оdnоsе је pоvuklо pristаnаk nа kојеm је оbrаdа zаsnоvаnа u sklаdu sа člаnоm 6, stаv 1, tаčkа (а) ili člаnоm 9, stаv 2, tаčkа (а) i аkо nе pоstојi drugа prаvnа оsnоvа zа оbrаdu;

-licе nа kоје sе pоdаci оdnоsе је ulоžilо prigоvоr nа оbrаdu u sklаdu sа člаnоm 21, stаv 1. i nе pоstоје prеоvlаđuјući zаkоnski rаzlоzi zа оbrаdu, ili је licе nа kоје sе pоdаci оdnоsе ulоžilо prigоvоr nа оbrаdu u sklаdu sа člаnоm 21, stаv 2;

-pоdаci о ličnоsti su nеzаkоnitо оbrаđеni;

-pоdаci о ličnоsti mоrајu dа budu оbrisаni rаdi pоstupаnjа u sklаdu sа zаkоnskоm оbаvеzоm prеmа prаvu Uniје ili prаvu držаvе člаnicе kоје sе primеnjuје nа rukоvаоcа;

-pоdаci о ličnоsti su prikuplјеni u vеzi s pоnudоm uslugа infоrmаciоnоg društvа iz člаnа 8, stаv 1.

Sve podatke o ličnosti Kompanija je dužna da izbriše iz svojih baza podataka u roku od 30 dana.

Pravo na ispravku

Svaki Korisnik može tražiti od Kompanije ispravku podataka o ličnosti koje Kompanija poseduje o njemu, a obaveza Kompanije je da iste podatke izmeni u najkraćem mogućem roku, ali ne duže od 30 dana.

Obaveštavanje o brisanju, ispravci ili ograničenju obrade

Rukovalac obaveštava svakog korisnika kojem su podaci o ličnosti prikupljeni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade izvršenom u skladu sa članom 16, članom 17, stav 1. i članom 18, (GDPR) osim u slučaju da se ispostavi da je to nemoguće ili zahteva nesrazmeran napor. Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o tim korisnicima ako lice na koje se podaci odnose to zahteva u roku od 30 dana.

Prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na prenosivost podataka shodno članu 20 GDPR samo u slučaju automatske obrade podataka o ličnosti, a o čemu mora biti prethodno pismeno obavešten i dati svoj pristanak.

Prigovor

Lice na koje se podaci odnose može u svakom trenutku uložiti prigovor na obrađivanje i prikupljanje podataka o ličnosti rukovaocu shodno članu 21 GDPR.

Prigovor u vezi sa obradom ličnih podataka rukovaocu se podnosi elektronskom poštom na marketing@puzzlesoftware.rs ili pismeno poštom na adresu Rukovaoca PUZZLE SOFTWARE DOO BEOGRAD-RAKOVICA, ul. Srpskih udarnih brigada 11, Beograd.

Predstavnik za rukovaoce van EU

U skladu sa odredbama člana 27 stav 2 (a) Rukovalac nema obavezu imenovanja predstavnika u EU.

Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti

Svako lice na koje se podaci odnose ima pravo nevezano za druga pravna sredstva da podnese pritužbu Povereniku shodno članu 77 GDPR.

Pristanak na obradu

Potvrđujem da sam pročitao/la ove Uslove korišćenja i prikupljanja podataka o ličnosti i dajem saglasnost na iste slanjem CV-a i prijavom na konkurs odnosno označavanjem kućice „Prihvatam Uslove korišćenja i prikupljanja podataka o ličnosti“. Takođe dajem izričitu saglasnost na prikupljanje podataka o ličnosti slanjem upita i na druge načine davanjem svojih ličnih podataka Kompaniji, a sve u zajedničkom interesu mene i Kompanije odnosno, u cilju zaključenja ugovora ili izvršenja istog.

Saglasan/na sam da navedene podatke o ličnosti Kompanija može prikupljati i bez mog posebnog odobrenja, odnosno, bez pismenog pristanka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om, ali svakako, opreza radi, dajem ovu izričitu saglasnost na prikupljanje podataka o ličnosti pod navedenim uslovima.